گل یا پوچ

گل یا پوچ
قیمت: 3000 تومان

گل یا پوچ

کیفیت  
عالی  √
خوب  
متوسط  
ضعیف  
   
آرم ندارد
سال ساخت 1384
   

ابوالفضل جلیلی