اجاره نشینها

اجاره نشینها
قیمت: 3000 تومان

اجاره نشینها

کیفیت  
عالی  √
خوب  
متوسط  
ضعیف  
   
   
سال ساخت 1363
 

داریوش مهرجویی

سی سال سی نما