تیغ و ابریشم

تیغ و ابریشم
قیمت: 3000 تومان

تیغ و ابریشم

کیفیت  
عالی  √
خوب  
متوسط  
ضعیف  
   
آرم رسانه
سال ساخت 1364

مسعود کیمیایی