دو چشم بی سو

دو چشم بی سو
قیمت: 3000 تومان

دو چشم بی سو

کیفیت  
عالی  √
خوب  
متوسط  
ضعیف  
   
آرم شبکه 3
سال ساخت 1984
مدت فیلم  

مجید مجیدی و محمد کاسبی در فیلم محسن مخملباف

کپچر عالی تی وی شبکه 3