سربه داران (سریال)(2DVD)

سربه داران (سریال)(2DVD)
قیمت: 6000 تومان

سربه داران (سریال)(2DVD)

عالی  √
خوب  
متوسط  
ضعیف  
   
آرم سروش
سال ساخت 1363

امین تارخ،سوسن تسلیمی،علی نصیریان،محمد علی کشاورز،افسانه بایگان،جمشید لایق

کارگردان: محمد علی نجفی