ابجد / سفارش

ابجد / سفارش
قیمت: 3000 تومان

ابجد ۱۳۸۱ / سفارش ۱۳۷۷ (دو فیلم از ابوالفضل جلیلی)

ابجد ۱۳۸۱  داستان زندگی نوجوانی است که در محیطی مذهبی به هنر علاقمند است، اما خانواده اش، هنر را در قالبی جدای قالب مرسوم می بیند / سفارش ۱۳۷۷  حافظ پاکدل جوانی اهل مریوان، برای کار به کیش می آید و در گوشه ای پرت از این جزیره، مأمور بارگیری تانکرهای حمل سوخت می شود