حاجی واشنگتن/کمال الملک/دلشدگان/مادر

حاجی واشنگتن/کمال الملک/دلشدگان/مادر
قیمت: 5000 تومان

حاجی واشنگتن(انتظامی)/کمال الملک( جمشید مشایخی٬انتظامی٬ کشاورز)/دلشدگان (کشاورز٬عبدی٬تارخ با صدای شجریان) /مادر(کشاورز٬عبدی٬تارخ ٬هاشم پور)

مجموعه فیلمهای علی حاتمی