کشتی یونانی/سفارش/ در/باران و بومی/دختر دایی گمشده

کشتی یونانی/سفارش/ در/باران و بومی/دختر دایی گمشده
قیمت: 5000 تومان

مجموعه قصه های کیش ۱۳۷۷ : کشتی یونانی(ناصر تقوایی) / سفارش(ابوالفضل جلیلی) / در (محسن مخملباف) /باران و بومی(رخشان بنی اعتماد)/دختر دایی گمشده(داریوش مهر جویی) ( فیلمهایی از بهترین کارگردانهای ایران)

مجموعه قصه های کیش  ۱۳۷۷    

کشتی یونانی(ناصر تقوایی) /  سفارش(ابوالفضل جلیلی)  /  در  (محسن مخملباف) /باران و بومی(رخشان بنی اعتماد)/دختر دایی گمشده(داریوش مهر جویی)