کتاب تاریخ سینمای ایران تالیف امیر اسماعیلی

کتاب تاریخ سینمای ایران تالیف امیر اسماعیلی
قیمت: 70000 تومان

خرید کتاب تاریخ سینمای ایران تالیف امیر اسماعیلی

کتاب تاریخ سینمای ایران از سال 1308 تا 1380 تالیف امیر اسماعیلی حاوی اطلاعات خوبی از سینمای ایران و فیلمهای فارسی میباشد

این کتاب چاپ 1382 میباشد و دیگر تجدید چاپ نمیشود و به تعداد محدود موجود است